Kkydp sera başvuruları için koşullar nelerdir?

Ekonomik yatırım konularında başvuru yapılacaksa: Topraklı seralarda dekar başı maliyet en fazla 150.000 TL olarak kabul edilir. Sera büyüklüğü 3 dekardan fazla olmalıdır. Kapasite artışı yapılamaz. Modernizasyon başvurularında yenilenebilir enerji yatırımı da bulunması gerekir. Dekar başı maliyet en fazla 52.500 TL olarak kabul edilir. Mevcut seraya sadece yenilenebilir enerji yapılacaksa dekar başı maliyet en fazla … Devamını oku…

Kkydp projelerinde hayvan başına 3 dekar yem bitkisi şartının açıklaması nedir?

Hem ekonomik hem de altyapı yatırımı konularında yatırımcının “1 büyükbaş/10 küçükbaş” başına en az 3 dekar yem bitkisi ekilişi bulunmalıdır. Ancak bir istisna getirilerek yatırımcının bir yem bitkisi üreticisinden gerekli ihtiyacını karşılayacağına dair sözleşme getirmesi de uygun görülmüştür. Hem ekonomik hem de altyapı yatırımı konularında küçükbaş işletme başvurularında köy tüzel kişiliğinde yeterli mera alanı olduğunun … Devamını oku…

Tarımsal ürünleri depolanması konusunda hangi yatırımlar destek kapsamındadır?

Tarımsal ürünlerin (bitkisel ve hayvansal) depolanması konusunda sadece çelik silo ve soğuk hava deposu yatırımları destek kapsamındadır. Ayrıca bu alanda sadece yeni tesis başvuruları kabul edilmektedir. Ayrıca mevcut bir tesisin kendi ihtiyacı için yapacağı çelik silo ve soğuk hava deposu yatırımları da mevcut tesisin modernizasyonu kapsamında desteklenmektedir.

Modernizasyon projelerinde işletme kayıt belgesi en son ne zaman alınmış olmalıdır?

KKYDP Teknoloji yenileme ve modernizasyon projelerinde başvurucu adına ve başvuru yapılan tesis için işletme kayıt/tescil/onay belgesinin mevcut olması gerekmektedir. Bu belgenin en son hangi tarihte alınması gerektiğine dair bir açıklama bulunmamaktadır. Bu durumda bir işletme KKYDP uygulama rehberi yayınlandıktan sonra kurulabilir, işletme kaydı yapılabilir ve modernizasyon kapsamında başvurusu yapılabilir. Başvurunun yapıldığı tarihten önce belgenin alınmış … Devamını oku…

Kırsal alan nedir?

Nüfusu 20.000’den az olan yerleşim birimleri kırsal alan olarak belirlenmiştir. Liste oluşturulurken 2012 yılı TÜİK sayımı esas alınmıştır. Bu şekilde belirlenen kırsal alanlar listesi hem KKYDP hem de TKDK projelerinde kullanılmaktadır.

Kkydp altyapı yatırımlarında inşaat gideri en fazla ne kadar olabilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanan altyapı* yatırımlarında inşaat giderleri hibeye esas tutarın en fazla aşağıdaki oranlarında olabilir. Yeni yatırım : %80 Kapasite artırımı : %60 Teknoloji yenileme, modernizasyon : %20 * KYDP programı, Ekonomik Yatırımlar ve Altyapı Yatırımları olarak ikiye ayrılmaktadır.